VILKA VI ÄR


Luleå tekniska universitet, LTU driver idag flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalisering på lands- och glesbygder med fokus på utökad/bibehållen service och förbättrad mobiltäckning. De övergripande målen är att jämna ut skillnaderna mellan stad och land och skapa bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i gles- och landsbygder. 

Urban City utvecklar Predictive Movement och tillhörande utmaningar att använda digitala plattformar för det allmännas bästa utgör grundvalen i Urban Citys verksamhet. Bidrar därutöver med systemperspektiv på transporter, digitala plattformar och internationalisering.

A Beautiful Soup är en kommunikationsbyrå, specialiserad inom public affairs, samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Ansvarar för projektets kommunikation och faciliterar processen med att identifiera digitaliseringens hinder i politiken och i regelverken.

Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig där den regionala serviceplanen är en viktig del. Genom Predictive Movement kommer samordning och effektivisering genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt och därmed bidra till ett mer attraktivt Norrbotten.

Tillväxt Gotland, i är ett medlemsbolag som samlar näringslivet på Gotland till en hållbar tillväxt. Det är en viktig mötesplats för branschföreträdare, myndigheter och organisationer. Visionen är att ha ett näringsliv på Gotland som alltid ligger i framkant, därför måste det vara enkelt attraktivt och roligt att driva företag på Gotland.

iBoxen är ett infrastrukturbolag som utvecklar ett rikstäckande nät med leverans­boxar som är öppet för alla transportbolag. Vi fortsätter att investera med målet att alla svenska hushåll i framtiden ska kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Vår boxlösning ger förutsättningar för e-handeln att växa på ett mer hållbart sätt.

Luleå kommun där Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Idag har Luleå 78 549 invånare, staden är Kommunikationscentrum i Barentsregionen och är en av landets solsäkraste sommarstäder. I Luleå kommun är 92 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda.
De allra flesta företag, 9 av 10 företag, har färre än tio anställda.


Bodens kommun är en av de mest tjänstepräglade kommunerna i Sverige med kommunen, regionen och Försvarsmakten som största arbetsgivarna. Befolkningsutvecklingen har varit stabil runt 28 000 invånare sedan början på 2000-talet. Bodens kommun finns 1 798 arbetställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla har färre än 50 anställda. Här finns kända företag som Tree Hotel och H2 Green Steel.