ENGAGERA DIG!


Predictive Movement handlar om att skapa en samverkansplats för transporter. Vår främsta drivkraft för arbetet är klimatfrågan.

Predictive Movement syftar på hur transportrörelser kan förutses och därmed samordnas genom samverkan i en digital plattform, men för oss har ordet rörelse också betydelsen att vi vill skapa en rörelse av människor som ser fördelarna för miljön och tillgängligheten av att transportsystemen och infrastrukturen digitaliseras.

Vill du vara med i vår rörelse, sprida budskapet och påverka beslutsfattare att underlätta och skynda på digitaliseringen? Anmäl dig i så fall till vårt nyhetsbrev så kommer vi att hålla dig uppdaterad!

Anmäl dig till Predictive Movements nyhetsbrev