VAD ÄR PREDICTIVE MOVEMENT?


Med ekonomiskt stöd från Vinnova kommer nuvarande fas av Predictive  pågå mellan november 2023 till och med november 2025. Syftet med Predictive Movement är att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken. Projektet strävar på sikt efter att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder.
I denna fas anpassas Predictive Movement för att klara samordning av dels godstransporter på Gotland, dels paketleveranser till och från iBoxens paketboxar i Luleå och Boden. Dessutom kommer projektet att driva utformning av policy kring dessa frågor i samverkan med Post- och telestyrelsen.

Predictive Movement är ett projekt finansierat av Vinnova. I projektet ingår Tillväxt Gotland, iBoxen, Luleå kommun, Boden kommun, Region Norrbotten, Urban City och A Beautiful Soup.