PREDICTIVE 

MOVEMENT

En samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens


VÄLKOMMEN TILL 

PREDICTIVE MOVEMENT!


Klimatfrågan är vår viktigaste drivkraft!

 

NYHETER

PREDICTIVE MOVEMENT DRAR IGÅNG IGEN!

Med ekonomiskt stöd från Vinnova kommer denna fas pågå mellan november 2023 till  november 2025. Syftet med Predictive Movement är att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av AI. 

MÖT JOHANNA LINDBERG

Johanna Lindberg är doktorand inom informationssystem på Luleå tekniska universitet och forskar på digital transformation på landsbygden. Hon har en tidigare lång yrkesmässig bakgrund inom hållbarhets-, landsbygds- och digitaliseringsfrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Johanna var projektledare för Predictive Movement under dess förra fas och är nu med igen när projektet går in i runda två.

RAPPORTER

SLUTRAPPORT

Välkommen att läsa Predictive Movements slutrapport. Projektet syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats
för transporter av människor och gods med hjälp av AI. 

RAPPORT 1 

Rapporten beskriver ett antal dimensioner  som ledde till att projektet startade, nämligen: vision, open source, den icke-kommersiella dimensionen, klimatmässiga effekter samt jämlikhet.

RAPPORT 2

I denna rapport utvärderas, kvantitativt och kvalitativt, det förväntade resultatet av, bland annat, testningen av Predictive Movement i Ljusdal och Pajala samt utvecklingen av den digitala tvillingen.

POLICYRAPPORT

Syftet med policylabbet var att kunna identifiera hinder och utmaningar som motverkar användningen och utveckling av datadrivna innovationer och  användningen av AI inom hållbara transporter. 

FILMER

PREDICTIVE MOVEMENT på 
SWEDEN INNOVATION DAYS 2022
Predictive Movement
Transportnyttan
Predictive Movement
Samhällsnyttan
Predictive Movement
 Inför InfraAwards 2021
Ljusdal 
första pilotprojektet
the future of transport 
TEDx Arjeplog