Predictive Movement

En samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens

jan 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

jan 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

dec 23, 2021

Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev december 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens.

dec 22, 2021

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Minskade klimatutsläpp, bättre paketservice på landsbygden och mindre slitage på vägarna – det kan uppnås med hjälp av den digitala plattformen Predictive Movement. Se filmen om Predictive Movement och dess samhällsnytta här.

dec 7, 2021

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Framväxten av digitala plattformar visar på vilka möjligheter digitalisering och AI har för människor i hela landet, men också vilka hinder som finns. Modiga beslutsfattare, förändrade attityder hos transportföretag och nya affärsmodeller kan göra omställningen möjlig.

dec 1, 2021

Lunchsamtal om optimering av transporter

Lunchsamtal om optimering av transporter

Den 1 december bjöd Niels Paarup-Petersen (C) i samarbete med Predictive Movement till ett lunchsamtal i riksdagen. Under lunchen diskuterades viljan att samverka för att optimera transporter av gods på landsbygden. Det handlar

nov 3, 2021

Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev november 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens.

sep 6, 2021

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Transportsektorn har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och