mars 27, 2020

Välkommen till Predictive Movement!

Klimatfrågan är vår viktigaste drivkraft!

Välkommen till Predictive Movement!

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bl. a. Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik.

En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.