Hej! Välkommen till Predictive Movement!

Predictive Movement syftar till att etablera en digital plattform med affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och persontransporter.

Predictive Movement syftar till att etablera en digital plattform med affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och persontransporter.

Lösningen avses i första omgången utvecklas för Sveriges gles- och landsbygder och kommer testas i 4 kommuner: Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik. Autonoma transporter avses också integreras så att möjligheter med drönare integreras i lösningen.

Tillämpningarna är steg i utvecklingen av en institutionell innovation, ett nytt sätt att tänka mobilitet. Spelplanen ritas om i storstad lika väl som på landsbygden. Innovationen tillämpar metoder som gjort företag som Google och Amazon framgångsrika: digitala plattformar, individuella relationer producenter/användare, proaktiv anpassning av information, utbud och incitament. Om ingenting görs kommer Google/Didi/Amazon inte ha några problem att om några år lansera självkörande bilar som är producerade i Kina/USA som sliter på våra vägar och skjutsar runt våra medborgare och paket men utan skatteintäkt och ingen konkurrens uppstår eftersom de styrs helt utanför vår demokratiska insyn/kontroll.

Dynamisk samordning av transportslagen ger ökad effektivitet och miljövänligare, klimatanpassad transportsektor. Ledig kapacitet tas tillvara, latent efterfrågan aggregeras och skapar ett utbud där situationen för resenärer och transportörer förbättras ju mer marknadsplatsen används: mindre köer, stress, bättre utbud, tidshållning och bekvämlighet. För att få de positiva effekter som beskrivs behövs en systemansats som inkluderar infrastrukturen. Vår plattform kommer att fungera som en gemensam transaktionsyta för alla lokala transporter, en digital marknadsplats för person- och godstransporter.

Läs mer om vilka problem vi försöker lösa...