Vad är Predictive Movement?

Vad är Predictive Movement?

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bl. a. Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik.

En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.

Här kan du läsa om hur Predictive Movement fungerar.

Pilotprojekt igång

Predictive Movement har beviljats finansiering från Vinnova, Trafikverket och Region Norrbotten för att bygga en pilot av plattformen. Detta kommer att ske i samarbete med Region Norrbotten och kommunerna Arjeplog, Ljusdal, Pajala och Västervik – samt med transportörer och andra aktörer inom paketleveranser i berörda områden. Är du verksam inom dessa områden och vill veta mer om projektet, kontakta oss via e-post nedan.

E-post till Predictive Movement