januari 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

I denna rapport utvärderas, kvantitativt och kvalitativt, det förväntade resultatet av, bland annat, testningen av Predictive Movement i Ljusdal och Pajala samt utvecklingen av den digitala tvillingen (Digital Twin).

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

Under det senaste decenniet har till exempel frågor om transporternas roll gällande klimatförändringar dykt upp i centrum för politiska och samhälleliga debatter. Ämnen som samhällelig inkludering, klyftan mellan stad och landsbygd och behovet av lika anslutning och lika möjligheter till mobilitet för alla dyker upp överallt. I en tid där teknik och AI är på väg att förändra många aspekter av våra dagliga liv, blir betydelsen av öppen data och öppen kod allt viktigare.

I denna rapport utvärderas, kvantitativt och kvalitativt, det förväntade resultatet av, bland annat, testningen av Predictive Movement i Ljusdal och Pajala samt utvecklingen av den digitala tvillingen (Digital Twin).

Läs hela rapporten här.