Samhällsnytta

A collection of 1 post

dec 22, 2021

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Minskade klimatutsläpp, bättre paketservice på landsbygden och mindre slitage på vägarna – det kan uppnås med hjälp av den digitala plattformen Predictive Movement. Se filmen om Predictive Movement och dess samhällsnytta här.