Ny rapport

A collection of 4 posts

jan 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP B

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

jan 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

sep 6, 2021

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Transportsektorn har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och

sep 23, 2020

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Transportsektorn påverkas i stor utsträckning av megatrenderna globalisering, urbanisering och digitalisering. Tack vare digitala plattformar kan samordning av transporter ske på ett nytt sätt. Nu har Predictive Movement tagit fram en rapport som