Hållbarhet

A collection of 6 posts

dec 22, 2021

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Minskade klimatutsläpp, bättre paketservice på landsbygden och mindre slitage på vägarna – det kan uppnås med hjälp av den digitala plattformen Predictive Movement. Se filmen om Predictive Movement och dess samhällsnytta här.

dec 7, 2021

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Framväxten av digitala plattformar visar på vilka möjligheter digitalisering och AI har för människor i hela landet, men också vilka hinder som finns. Modiga beslutsfattare, förändrade attityder hos transportföretag och nya affärsmodeller kan göra omställningen möjlig.

sep 6, 2021

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Transportsektorn har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och