december 22, 2021

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Se filmen om Predictive Movement och dess samhällsnytta här.

Predictive Movement: Samhällsnyttan

Minskade klimatutsläpp, bättre paketservice på landsbygden och mindre slitage på vägarna – det kan uppnås med hjälp av den digitala plattformen Predictive Movement. Med hjälp av AI och blockkedjor kan transporter samordnas, vilket leder till färre resor. På sikt kommer systemet att bidra till att minska trängseln och utsläppen i städerna. Predictive Movement är byggt på öppen data och är helt konkurrensneutralt.