maj 12, 2020

Nyhetsbrev maj 2020

Nyhetsbrev maj 2020

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

mar 27, 2020

Predictive Movement i Almedalen

Predictive Movement i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 var Predictive Movement på plats i Visby och arrangerade ett seminarium under rubriken "Behövs en digital infrastruktur för transporterna?"