sep 10, 2021

Nyhetsbrev september 2021

Nyhetsbrev september 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

sep 6, 2021

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Läs hela rapporten här.

jan 12, 2021

Nyhetsbrev januari 2021

Nyhetsbrev januari 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

okt 19, 2020

Lyckat livetest genomfört

Lyckat livetest genomfört

I slutet av september genomförde Predictive Movement ett lyckat alfatest. Detta för att påvisa plattformens användbarhet och funktionalitet.

sep 23, 2020

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Transportsektorn påverkas i stor utsträckning av megatrenderna globalisering, urbanisering och digitalisering. Tack vare digitala plattformar kan samordning av transporter ske på ett nytt sätt. Nu har Predictive Movement tagit fram en rapport som