januari 12, 2021

Möt Predictive Movements projektledare

Möt Predictive Movements projektledare – Karl Andersson och Johanna Lindberg.

Möt Predictive Movements projektledare

Karl Andersson är norrlänningen som bytte IT-branschen mot IT-forskningen. Hans akademiska bana har tagit honom till platser som Columbia University i New York och National Institute of Information and Communications Technology i Tokyo. Idag är han biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och forskningsområdet är distribuerade datorsystem.

Johanna Lindberg har en mångfacetterad bakgrund. Just nu skriver Johanna en doktorsavhandling om informationssystem samtidigt som hon arbetar som projektledare vid LTU. På hennes CV står det även att hon jobbat som bredbandskoordinator för Region Norrbotten, att hon är professionell seglare och restaurangägare i Åre.

Karl och Johannas vägar har korsats i arbetet med Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) där de båda ingår i ledningen. Det är i denna egenskap de också projektleder Predictive Movement.

Hur skulle ni beskriva PM?
Johanna: ”Predictive Movement är framtiden som visar att det digitala kan göra det vi intuitivt tänker. I princip så ska jag kunna åka med den där bilen som ändå åker förbi mig när jag tänkt åka någonstans. PM gör detta säkert och förutbestämt.”

Karl: ”Jag brukar säga att Predictive Movement etablerar en digital plattform som mäklar behov och utbud runt fysiska transporter, både för personer och varor.”

Varför är PM så viktigt?
Karl: ”Predictive Movement är viktigt av så många skäl! Dels behöver vi få ned skadliga utsläpp från trafiken som onödiga transporter orsakar. Dels behöver vi skapa bättre förutsättningar för människor att bo, leva och verka i mera glest befolkade delar av landet och där ha samma möjligheter som andra att transportera sig själva och nödvändiga varor.”

Vad vill ni uppnå med projektet?
Johanna: ”Syftet med projektet är att etablera plattformen, genomföra pilottester på några utvalda orter och hitta en väg framåt hur vi kan skala upp lösningen för både tät- och glesbefolkade områden.”

Vad är prio för projektet att göra under första tiden?
Karl: ”Vi kommer arbeta väldigt fokuserat med plattformsdelen under första delen av projektet. Parallellt arbetar vi med en studieverksamhet och dokumenterar behoven både på samhällsnivå och mera detaljerat kring vår digitala lösning. Kommunikationsfrågorna är också prioriterade där vårt duktiga kommunikationsteam arbetar målinriktat med att ta fram en målgruppsanpassad och relevant kommunikation för projektets intressenter.”

Har Coronakrisen ökat behovet av PM? På vilket sätt?
Johanna: ”Ja, verkligen! Plattformen skulle exempelvis kunna vara grunden för någon som vill utveckla en app för att hjälpa till att samordna leveranser av matlådor från restauranger och livsmedel från lanthandlare där servicen med hemleverans inte finns idag.”

Karl: ”Den lösning projektet utvecklar är högintressant för det läge vi befinner oss i just nu då behovet av varutransporter och olika typer av hemkörningar ökat markant.”

Varför är LTU engagerade i PM?
Karl: ”För LTU är projekt som stödjer utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle på ett banbrytande sätt, gärna med digitalisering som grund, alltid intressanta. Predictive Movement är ett klockrent exempel på detta och stödjer ju dessutom landsbygdsutveckling på ett väldigt bra sätt!”

Johanna: ”Vi har tidigare visat i undersökningar att effektiva transporter är ett av de största behoven landsbygdsbor har för ett gott liv. Då är det självklart att vi är intresserade av forskning kring en digital plattform som på ett innovativt sätt samordnar transporter på landsbygder.”

Karl Andersson & Johanna Lindberg