Vilka ligger bakom Predictive Movement?

Predictive Movement är ett Vinnovafinansierat initiativ som är en s.k. utmaningsdriven innovation (UDI). Under projektets gång har ett flertal aktörer anslutit sig. Vi välkomnar fler. Just nu är följande aktörer knutna till detta initiativ.

Iteam utvecklar och testar den digitala plattform som projektet tar fram - Iteams vision är att vara specialiserade på att skapa innovation och digitala upplevelser. Genom strategi, kod och kultur skapar Iteam hållbara tekniska lösningar tillsammans med användaren.

LTU, UrbanCity och Argomento faciliterar projektet med projektledning, affärs- och konceptutveckling samt expertkompetens inom AI.

A Beautiful Soup tar fram en kommunikationsplan, leder genomförandet av kommunikationsaktiviteter samt faciliterar processen med att identifiera digitaliseringens hinder i politiken och i regelverken.
Sveriges Paketombud representerar paketombud i Sverige och utgör en viktig länk till dagens kommersiella paketoperatörer.

Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig där den regionala serviceplanen är en viktig del. Länsstyrelserna är processledare för pakettjänster och bevakar att alla i landet har tillgång till paketdistribution. Kommunerna utgör pilotmiljöer där den digitala plattformen testas och utvärderas.

LTU driver idag flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalisering på lands- och glesbygder med fokus på bl.a. utökad/bibehållen service och förbättrad mobiltäckning. De övergripande målen är att jämna ut skillnaderna mellan stad och land och skapa bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i gles- och landsbygder.

UrbanCity - Utvecklingen av konceptet Predictive Movement och tillhörande utmaningar att använda digitala plattformar för det allmännas bästa utgör grundvalen i UrbanCitys verksamhet.

Sveriges Paketombud arbetar med omvärldsanalys, rådgivning till ombud, paketoperatörer och intressenter samt påverkansarbete för att utveckla och underlätta pakethantering och logistik.

Region Norrbotten - Genom att använda PM kommer samordning och effektivisering av såväl godstransporter som vissa sjukresor genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt. PM kommer skapa ett mer attraktivt Norrbotten.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarnas och Kalmar län har det regionala ansvaret för att postlagen följs genom processledarna för paket- och betaltjänster.

Pajala, Arjeplog, Ljusdal, Västerviks kommuner - För pilotkommunerna är grundläggande kommersiell service som samordning av transporter och paketlogistik en förutsättning för att för folk att bo kvar på landsbygderna.